Skip to content
= menu sluit

Algemene Voorwaarden

 1. De deelname aan de Streetwise Cup is pas definitief wanneer het aanmeldformulier volledig is ingevuld en er bevestiging vanuit de Streetwise Cup is gegeven aan de contactpersoon;
 2. Vier weken voor de eerste speeldag van het lokale toernooi (voorronde) moet de aanmelding binnen zijn;
 3. Deelname aan de Streetwise Cup is voor organisatoren kosteloos.
 4. Deelnemers (10-15 jaar) kunnen kosteloos meedoen aan de Streetwise Cup. Deelnametoeslag is niet toegestaan.
 5. Krajicek Foundation en Johan Cruyff Foundation zijn Founding Partners van de Streetwise Cup.
 6. De Streetwise Cup levert een materiaalpakket per gemeente voor een lokaal toernooi. Afhankelijk van het aantal velden (Cruyff Courts en/of Krajicek Playgrounds) word de grootte van het pakket bepaald.
 7. De Streetwise Cup (en daarmee de Krajicek Foundation en Cruyff Foundation) is gerechtigd om deelname aan het toernooi te beëindigen bij schending van de algemene voorwaarden. De organisatie heeft bij beëindiging deelname aan het toernooi geen recht op schadevergoeding;
 8. Alle informatie, ongeacht in welke vorm, welke is of nog wordt uitgewisseld tussen de Streetwise Cup en deelnemende organisatie wordt gezien als vertrouwelijk. Partijen zullen geen kopieën of notities maken van deze vertrouwelijke informatie anders dan waar het voor bestemd is;
 9. De deelnemende organisatie mag niet zonder toestemming van een daartoe bevoegde werknemer gebruik maen van de naam of het logo van de "Kraijcek Foundation" of "Richard Krajicek", "Johan Cruyff Foundation" of "Johan Cruijff", in welke vorm dan ook;
 10. De Streetwise Cup is niet aansprakelijk voor eventuele (letsel)schade;
 11. Voor eventuele klachten en/of opmerkingen omtrent het toernooi kan de deelnemende organisatie terecht bij de Streetwise Cup (via info@streetwisecup.com). De Streetwise Cup zal alles in het werk stellen om klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen;
 12. De Streetwise Cup houdt zich het recht voor als zij niet in staat is om het toernooi door te laten gaan als gevolg van het optreden van een force majeure, deze te annuleren. Een "Force Majeure" betekent een gebeurtenis die niet onder de controle van de betrokken partij valt en die de partij niet kan voorkomen, vermijden of verwijderen, en betekent bijvoorbeeld: oorlog, revoluties, terrorisme, rellen, natuurrampen en pandemieën.