Skip to content
= menu sluit

Privacy

De Johan Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Johan Cruyff Foundation
Olympisch Stadion 13
1076 DE AMSTERDAM
020-305 77 66

Krajicek Foundation
Johan de Wittlaan 15
2517 JR DEN HAAG
070-338 74 45

Inge van den Brand, projectleider Streetwise Cup, is functionaris gegevensbescherming. Zij is te bereiken via inge@cruyff-foundation.org

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als je gebruik maakt van onze diensten en/of deze gegevens zelf verstrekt, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht op alfabetische volgorde van gegevens die door ons verwerkt kunnen worden:

* Adresgegevens

* E-mailadres

* Gebruik van deze website

* Locatiegegevens

* Telefoonnummer

* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie of via de telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Streetwise Cup verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van deelnemers aan het toernooi.

Waarom en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
De Streetwise Cup verwerkt jouw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doelen:

* Verzenden van onze digitale nieuwsbrief

* Verzenden van fysieke correspondentie

* Te kunnen bellen of mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

* Gebruik van onze website door middel van noodzakelijke cookies, cookies die voorkeuren opslaan en analytische cookies

Geautomatiseerde besluitvorming
De Streetwise Cup neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk hierbij aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s -of systemen zonder menselijke tussenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Streetwise Cup bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wil je precies weten welke gegevens wij van je bewaren en hoe lang? Neem contact met ons op via info@streetwisecup.com.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Streetwise Cup verkoopt jouw gegevens niet aan derden. We verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of daartegen bezwaar te maken en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of aangewezen persoon danwel instantie, toe te sturen.

Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@streetwisecup.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van jouw paspoort met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, de strook met nummers onderaan jouw paspoort (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSR) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je vindt dat wij onzorgvuldig danwel niet toereikend met jouw persoonsgegevens omgaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Streetwise Cup neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en daarom nemen wij altijd passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@streetwisecup.com.